gemeente Steenbergen NOTULEN van de vergadering van de raad op donderdag, 30 juni 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Aanwezig: Ooms, C.F.J. Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Hage, D.G. He ijmans, A.J. Machielse-Schouteren, D.P.M. van Nispen-Aarden, A.W.M.H. Onland-van Haaren, M.A.F.H. van Re ij en, C.H. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. IJzermans, A.G.M.. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. voorzitter wethouder lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid secretaris Afwezig met bericht van verhindering: Derksen, A.J.M. Reijnders, M.P.M. voorzitter lid Publieke tribune: 10 personen Pers 4 personen INHOUD 1Opening bladz 3 2. 3. Vaststelling notulen openbare vergadering van 26 mei 1988 Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 3.A.V.4. "Waakvlamovereenkomst11 Schelde Rijnkanaal 3.A.VI. Stukken pré-advies, algemeen 33.A.VI2. Verzoek stichting Reinwater om financiële steun in 1989 3.B.5. beschadiging bestrating bij bouwwerken 3.B.3. Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 3.B.7. Realisatie groensingel caravanstalling Wildenhoek- sestraat 7 Kruisland 3.B.12. Recreatieve voorzieningen in kader RvK Kruisland-Wouw 3.B.10. Inzameling batterijen op scholen 4 4 5 redLK Typ:IS/RR

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 56