Mg* -5- 11. HERZIENING HUURCONTRACT ST. OPENBARE BIBLIOTHEEK STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 12. AANBIEDING: A. GEMEENTEREKENING 1985 B. JAARREKENING 1985 C. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 13. VASTSTELLING "LEGESVERORDENING, 1988", INTREKKING "LEGESVERORDENING 1981" Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN heeft in het commissieverslag haar vraag ge mist over legesheffing bij stamboomonderzoek. Zij wil een lans breken voor genealogen, die als hobby nogal vaak een beroep op archieven moeten doen. In de verordening is dit niet specifiek geregeld, maar geldt wel de bepaling van f.1,per copie. Zij zou graag zien, dat een en ander wordt nagegaan en de raad wordt meegedeeld. De VOORZITTER zegt dit toe. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 14. VERDAGING VAN DE BESLISSING OP VERZOEKEN EX ARTIKEL 49 W.R.O. VAN DE HEREN J.F. DE BRUIN, D.J.G.D.M. ANDRIESSEN, V.O.F. FA. A.J.D. ANDRIESSEN EN ZN. EN KONANDAL ALUMINIUM BOUWELEMENTEN De heer VAN REIJEN moet het van het hart, dat zijn destijds geuite ver moeden, dat een advies van een onafhankelijk bureau kil en zakelijk zou zijn, is bewaarheid. Hij vindt het dan ook jammer, dat niet een commissie is benoemd, waarin naast specifieke deskundigen ook raadsleden zitting hadden. Er was dan ook aandacht besteed aan subjectieve en plaatselijk levende ele menten De VOORZITTER meent, dat zaken altijd kil zijn, want het gaat om geld. Overigens is het straks de raad, die beoordeelt en beslist. Een deskundig advies en een voorstel van B&W zullen daaraan ten grondslag liggen, zoals dat steeds het geval is. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 15. BESLISSING OP HET AROB-BEZWAARSCHRIFT VAN MW. L. V. TERHEIJDEN-RAATS I.V.M.- WEIGERING TOT HET NEMEN VAN EEN VOORBEREIDINGSBESLUIT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN KOM WELBERG (VOORHEEN SPEELTERREIN LAURENTIUSDIJK) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 52