-4- De VOORZITTER meent, dat het de raad is, die als vertegenwoordiger van de burgers, duidelijk moet maken welke argumenten tot prijsverschil leiden. De heer VAN REIJEN repliceert, dat deze discussie daar ook voor zorgt. Hij herhaalt zijn vraag, waarom ook de burgers niet de grond voor een sym bolisch bedrag kunnen huren, zoals de stichting dat kan. De VOORZITTER wijst op de voorgeschiedenis. Aanvankelijk wilde het col lege kleine stukjes grond alleen verhuren, zodat gebruik overeenkomstig het bestemmingsplan was gewaarborgd. Het blijkt echter, dat de mensen liever kopen. De stichting heeft die voorkeur niet en dat is begrijpelijk gezien haar taakstelling en exploitatie. Of de candidaatkopers de keuze tussen huur en koop hebben gehad is hem niet bekend, maar dit is na te gaan en de raad mee te delen. Feit is wel, dat het verzoeken om koop, niet om huur, be treft. Hij acht de wens om koop overigens voor de hand liggend, want huur kan door de gemeente worden opgezegd en dat is natuurlijk de bedoeling van de aanvragers niet. Bij de verkoopvoorwaarden wordt wel rekening gehouden met de stedebouwkundige bestemming van de grond. Hij wijst er op, dat tot verkoop wordt overgegaan alleen uit financiële overwegingen en met name in het kader van plantsoenonderhoudHij zegt toe om na te gaan of de mensen keus tussen huur en verkoop is gelaten en dit de raad te berichten. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 5. VERKOOP 550 m2 VOLKSTUIN AAN DE HEER P.D. PLASMANS, DOORNEDIJKJE 20 TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 6. VERKOOP 1150 m2 GROND AAN W.J. PLASMANS, GROTE KERKSTRAAT 2 TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 7. VERKOOP 75 m2 GROND AAN L.C. VERSNEL, KERKPLEIN 3 TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. VERKOOP 4300 m2 GROND AAN VAN BEURDEN-DE LIER B.V., LIERWEG 87-101 TE DE LIER De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. VERKOOP 8000 m2 GROND AAN EVERAERS BANKETFABRIEK B.V., WOUWSESTRAAT 49 TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 10. VERKOOP 2000 m2 GROND AAN P. V.D. VLOET, PRINSES MARIJKESTRAAT 35 TE DINTELOORD De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 51