gemeente Steenbergen NOTULEN van de vergadering van de raad op donderdag 26 mei 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Aanwezig: Derksen. A.J.M. Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Machielse-Schouteren, D.P.M. van Nispen-Aarden, A.W.M.H. Onland-v.Haaren, M.A.F.H. Ooms, C.J. van Reij en, C.H. Reijnder, M.P.M. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. Afwezig met bericht van verhindering: Hage, D.G. He ijmans, A.J. IJzermans, A.G.M. Publieke tribune 5 personen Pers 4 personen INHOUD blz 1Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 26 mei 3 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 3 A. ingekomen stukken B. mededelingen 4. Verkoop 30 m2 grond aan A. Aarts, Past. Kerckestraat 1 te 3/4 te Steenbergen. 5. Verkoop 550 m2 volkstuin aan de heer P. Piasmans, Doorne- 4 dijkje te Steenbergen. 6. Verkoop 1150 m2 grond aan W.J. Piasmans, Grote Kerkstraat 4 2 te Steenbergen 7. Verkoop 75 m2 grond aan L.C. Versnel, Kerkplein 3 te 4 Steenbergen 8. Verkoop 4300 m2 grond aan van Beurden-de Lier B.V., Lierweg 4 87-101 te de Lier 9. Verkoop 8000 m2 grond aan Everears Banketfabriek B.V., 4 Wouwsestraat 49 te Steenbergen voorzitter wethouder lid lid lid lid lid wethouder lid lid lid lid lid secretaris lid lid lid redLK typ:IS

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 48