-2- 10. Rondvraag (begin: A. Heijmans) 6 10.1 Braderie Welberg (A. Heijmans) 6/7/8 10.2 Recreatieve voorzieningen aan Bovensas (M. Reijnders) 8 10.3 Huisvesting bureau rijkspolitie in Kruisland (M. Reijnders) 8 10.4 Stukrijden trottoirhoeken (A. IJzermans) 8 10.5 Beschadiging bestrating bij bouwwerken (C. v. Reijen) 8 10.6 Stand van zaken bedrijvencentrum (C. Franken) 9 10.7 Bouw nieuw politiebureau (D. Hage) 9 10.8 Rectificatie verslag cie. gem. werken (M. Onland-v. Haaren) 9 10.9 Plattegrond Steenbergen (M. Onland-v. Haaren) 9 11. Sluiting 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 40