TT' -2- 4. Aankoop grond Oudlandsestraat 62-86 te Steenbergen 5 5. Aankoop perceel grond Watertorenweg te Steenbergen 5 6. Aankoop perceel grond t.p.v. betonnen pompput 5 7. Verklaring dat wordt voorbereid een potentiële wijziging van het 5 uitbreidingsplan in Hoofdzaak m.b.t. perceel Wildenhoeksestraat 7 te Steenbergen 8. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het uitbrei dingsplan Steenbergen, d.d. 24-6-1957 (parkeerterrein Rozemarij- straat) 6 9. Garanderen geldlening stichting bejaardenzorg Steenbergen t.b.v. de financiering van 20 bejaardenwoningen Oostdam te Steenbergen 6 10. Voorstel inzake instelling en samenstelling regionaal educatief beraad basiseducatie 6 11. Vaststelling "Kampeerverordening Steenbergen, 1988" 6 12. Rondvraag (begin A. Adriaansen) 12.1 Weigering vergunning dorpsfeesten Welberg op 4 en 5 juni 1988 (A. He ijmans) 12.2 Resultaten snelheidscontroles (M. Reijnders) 12.3 Besteding gelden put t.b.v. beregening sportpark Kruisland voor groot onderhoud (M. Reijnders) 12.4 Parkeerplaatsen bij bejaardenwoningen aan Jacobspad (A. IJzermans) 12.5 Groenvoorziening op N.H.-kerkhof achter de bejaardenwoningen Oostdam (A. IJzermans) 12.6 Definitieve bestemming terrein achter apotheek (C. v. Reijen) 12.7 Rookvrij ruimten in overheidsgebouwen (C. v. Reijen) 8 12.8 Beroep weigering voorbereidingsbesluit t.b.v. burgerwoning Groenedijk 1 (C. v. Reijen) 8 12.9 Plaatsen tent muziekfeesten Welberg (C. Franken) 8 12.10 Bouw loods fa. Hoff aan Hoogstraat (D. Hage) 8 12.11 Verplaatsing abri Kruispoort (J. v. Schilt) 9 12.12 Uitbreiding kantoren postkantoor Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) 9 12.13 Innemen standplaaten op Markt in Kruisland (A.v. Nispen- Aarden) 9 12.14 Vervanging twee vernielde bomen op Markt, Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) 9 13. Sluiting 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 30