kJ -2- 7. Beslissing op ingediende bezwaarschriften tegen de ontwerp- subsidielijst 7 8. Overname gedeelte geldleningen i.v.m. de liquidatie van het woonwagenschap westelijk-noord-brabant (9e wijziging begroting 1988) 8 9. Verdeling der gelden ingevolge de wet op de Stads- en dorpsvernieuwing (volumebesluit 1988 en besteding der gelden t.b.v. reconstructie- en saneringsplannen) 10. Garanderen geldlening stichting regionaal woningbezit 13 11. Vaststelling welzijnsplan 1988-1990 13 12. Spoedeisend onderhoud cv-installatie voormalige Jacintha 14 kleuterschool (50e wijziging begroting 1987) 13. Aanvraag artikel 74 W.B.O. ten behoeve van onderhoud 14 Maria Reginaschool 14. Rondvraag (begin M. Onland- v. Haaren) 14 14.1. Grondwaterpeil (M. Onland-v. Haaren) 14 14.2. Openbare verlichting Jacobspad (Weth. Ooms) 15 14.3. Vandalisme achterpad Plataanstraat/Iepstraat (D. Machielse-Schouteren) 15 14.4. Vernielingabri's busstation (D. Machielse-Schouteren) 15 14.5. Toezicht gereserveerde invalidenparkeerplaatsen (A. IJzermans) 14.6. Kwaliteit C.A.I. (A. IJzermans) 15 14.7. Bouwgrond Molenweg (C. Franken) 15 14.8. Werkgelegenheid ENKA (D. Hage) 16 14.9. Voorwaarschuwingsbord Eerste Boutweg (J.v. Zantvliet) 16 14.10 Herstel straatkolken Weth. Swagemakerstraat en West- Zandberg Jv. Zantvliet) 16 14.11 Situatieverbetering Vierlinghstraat (A. v. Nispen-Aarden)16 15. Sluiting 17 typ:rr/1002(2)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 2