gemeente Steenbergen NOTULEN van de vergadering van de raad op donderdag 31 maart 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Derksen, A.J.M. voorzitter Adriaansen, A.J. wethouder van Elzakker, H.G. lid Franken, C.A. lid Hage, D.G. lid Heijmans, A.J. lid Machielse-Schouteren, D.P.M. lid van Nispen-Aarden, A.W.M.H. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Ooms, C.J. wethouder van Reijen, C.H. lid Reijnders, M.P.M. lid van Schilt, J. lid van de Watering, J. ,L.M. lid IJzermans, A.G.M.. lid van Zantvliet, J.W. .C. lid Meulblok, W.P. secretaris Publieke tribune: 9 personen Pers 5 personen INHOUD bladz 1Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering d.d. 25 februari 3 1988 Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 3.A.VI.4. Brief gemeente Dodewaard inzake het Foster Par- 3 ents plan (C.v.Reijen) 3.B.6. Bouwwerkjes op volkstuinen aan Nassaulaan 3 (A. IJzermans) 3.B.10. Behandeling Welzijnsplan 1988-1992, 2e termijn (C. v. Reijen) 3 3.B.15. Systeem inzameling probleemstoffen (D. Hage) 4 3.B.5. Waterhuishouding Steenbergen-Zuid (A. Heijmans) 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 29