-11- De VOORZITTER antwoordt, dat er een schetsplan is en dat het college dit best in procedure wil brengen. Hij vreest, dat de raad tegen de grenzen van het streekplan aan zal lopen. Hij zegt bespreking in het werkoverleg toe. 17. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.40 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed in de opënbare vergadering meenfe-e Steenbergen/van Aldus vastgest van de raad le 31 maart\l988 de searëtajw/s Meulblok

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 28