-4- 4. BESLISSINGEN OP INGEDIEND BEZWAARSCHRIFT TEGEN ONTWERP-SUBSIDIELIJST 1988 (aangehouden in de raadsvergadering van januari 1988 m.b.t. aanvullende subsidie "De Vaertsingers" b. Gemengde zangvereniging De Vaertsinger heer VAN REIJEN wil vooraf stellen, dat zijn fractie niets heeft tegen "De Vaertsingers", maar zich op het principe stelt, dat een subsidie vooraf moet worden aangevraagd. Omdat dat nu al voor de tweede keer gebeurd is en precedent scheppend werkt blijft zijn fractie tegen het voorstel. De heer HAGE sluit zich hierbij aan. Mevr. VAN DE WATERING verklaart, dat haar fractie het voorstel steunt. Het verzoek is goed onderbouwd en zij denkt, dat als alle raadsleden de hoorzitting hadden bijgewoond men een positieve beslissing had genomen. Zij verlangt stemming. De VOORZITTER brengt het voorstel van burgemeester en wethouders in hoofdelijke stemming. Vóór stemmen Tégen stemmen H. v. Elzakker D. Hage A. Adriaansen C. van Reij en C. Ooms M. Reijnders J. v.d. Watering D. Machielse-Schouteren J. v. Zantvliet A. IJzermans J. v. Schilt C. Franken M. Onland- v. Haaren A. He ijmans A. v. Nispen-Aarden De VOORZITTER concludeert, dat de RAAD het voorstel van burgemeester en wethouders met acht tegen zeven stemmen heeft aangenomen. 5. ALGEHELE HERTAXATIE T.B.V. DE ONROERENDGOEDBELASTING (10e wijziging van de begroting 1988) De heer IJZERMANS vraagt of betrokkenen worden ingelicht als de taxatie hoger uitvalt en dat niet alleen via het aanslagbiljet. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat dit apart zal gebeuren. Voor alle zekerheid zal hij dit afshecken. De reden van de verhoging zal dan tevens worden meegedeeld. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 6. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK T.B.V. DE REALISATIE VAN EEN CAMPING Mevr. ONLAND- VAN HAAREN verklaart, dat het C.D.A. akkoord gaat met dit voorstel, maar heeft nog wel enkele opmerkingen. Zij gaat er vanuit, dat het om één hectare gaat en dat het daar ook bij blijft. Voorts zou het C.D.A. graag zien, dat de positieve bestemming beperkt wordt omschreven, zodat alleen het z.g. toeristisch kamperen wordt toegestaan. De camping zal een "kampeerbewijsterrein" moeten zijn en blijven. Het C.D.A. wil wildgroei van campings in het buitengebied voorkomen. Zij dringt aan op een duidelijk kampeerbeleid

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 21