-17- Wethouder ADRIAANSEN zal dit met de stichting regionaal woningbezit opnemen Wethouder OOMS zegt, dat het de bedoeling is om het toegezegde overleg te plegen, maar tot nu toe is daarvoor nog gelegenheid geweest. Hij zal spoedig een gesprek voeren. 15. SLUITING De VOORZITTER sluit om 21.35 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus vastg-ést gemeente St^erhbergen va: 2f> febr de secr- de burgemeester, PMeulbrók. typ:IS/1020(8)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 17