QB0 Partij van de Arbeid n - PvdA-1 November 1988. Al gemene Beschouwingen over de Begroting 1989 <in verkorte versie) Mijnheer de voorzitter, Voor Li zal het de laatste keer zijn dat u een Begrotingsbehandeling voorzit In de "mallemolen van het leven" is er nu eenmaal een tijd van komen en van gaan. Dat laatste is voor u nabij en daarom zult u direkt een passage te horen krijgen, die daar mee te maken heeft. Dat heeft van alles met uw vertrek, doch niets met uw persoon van doen De aanbieding van deze Begroting vond helaas weer niet plaats op het, door de raad gewenste, tijdstip. Dat was niet de schuld van het qemeentelijk apparaat, maar lag meer aan de doorzettende bezuinigingswoede van de Rijksoverheid. Op dat niveau was het tot voor kort meer mode om rijke mui 11inationals e.d. van een W.I.R.-premie te voorzien dan de lagere overheden het funktioneren wat gemakkelijker te maken. De Begroting kwam wél tot stand met inschakeling van de, door ons zo gewenste, Begrotingscommissie. Dat, en het gegeven dat de rol van de commissie als positief wordt ervaren, stemt ons tot tevredenheid. Helaas zijn wij niet zo tevreden over de wijze waarop de informering, via stukken, aan de raad in zijn werk gaat. Het zou nu te vér voeren om hier onze totale argumentatie, voor verbetering van het systeem, te verwoorden. Daarvoor leze men liever onze lange versie. In het kort vragen wij u: Maak van de informering via stukken een continuproces Maak toegang tot de stukken altijd mogelijk Maak het kopieëren van zaken ter plaatse mogelijk

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 139