-6 Nu het wetsontwerp is ingediend, waarbij de verhoudingen van de tarieven van de O.G.B. van gebruikers en zakelijk gerechtigden zal worden vastgesteld op 2:3 lijkt ons dit het juiste moment om zo tot een herziening van de normen te komen dat je dichter naar de straks wettige verhouding toegroeit. Als V.V.D.-fractie wensen wij het college veel sterkte in het beantwoorden van de vragen aan U gesteld in de Algemene Beschouwingen 1988. Daaf Hage Cees Franken V.V.D. fractie.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 134