PvdA-10 8. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING. 8.1. Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing. In het verleden heeft onze fractie geheel of gedeeltelijk uw mening ge deeld over het accent van woonvoorzienieningen bij de besteding van de gelden uit het Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Overeenkomstig werd daarom het beschikbaar stellen van gelden voor particuliere woningverbe tering afgewezen. Nu u echter tegen onze wil in het afgelopen jaar gelden ter beschikking hebt gesteld (gesteund door de meerderheid van de raad overigens) aan een particulier voor woningbouw in de exploitatiesfeergaan wij een andere koers varen. Particuliere woningbezitters, zo zeggen wij nu al op voorhand, moet weer een subsidiemogelijkheid worden geboden. Dat is ons liever dan deze gelden weggeven aan "huisjesmelkers". U hebt daar zelf de deur voor opengezet!! 8.2. Plan "Boetse Molen". Voor de zekerheid herhalen wij hier nogmaals ons standpunt dat sociale woningbouw in het plan "Boetse Molen" een 'must' is. Wij hebben begrip voor de voordelen die de gemeente kan hebben van bouwen in de vrije sector, maar wij willen daar géén elitebuurt. Die omgeving is vanouds een volks buurt geweest en moet dat gedeeltelijk blijven. 8.3. Beiaardenwoningen. De behoefte aan 24 extra bejaardenwoningen op de plaats van het voormalig zusterhuis wordt door ons onderkend en gesteund. Wel bepleiten wij dat daar ook minder draagkrachtigen zullen kunnen wonen, wanneer men dat wenst. Dit, in geval er kwalitatief duurdere woningen worden gebouwd. Kan dat met steun van de A.B.W.? 8.4. Aanpasbaar bouwen. In een tijd met minder financiële speelruimte is aanpasbaar bouwen een aanbeveling die we graag meegeven ter bevordering bij de S.R.W. 8.5. Autowrakkenplan. Graag willen we van u vernemen hoe u denkt te gaan voldoen aan de wettelijke

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 127