PvdA-7 Denkt u eens aan de gemeente Wouw met het gebied van de Dassenplas die aan ons grenst. Deze gedachten, en wellicht nog andere, neigen ons ertoe u voor te stellen die ad hoc-commissie toch maar in te stellen. 5.2. De "Dam"-gebruikers. Wij zijn en blijven in afwachting van de oplossing die gevonden zal moeten worden voor de "Dam"-gebruikers als het Edah-plan doorgaat. Wèl zijn wij van mening dat een oplossing niet mogelijk is wanneer de huidige gebruikers van het gebouw ten aanzien van de faciliteiten géén spijkerharde garanties krijgen. En dan faciliteiten in die zin dat zij hun huidige activiteiten gewoon kunnen voortzetten. Overigens vinden wij het wèl frappant dat wij via derden in het bezit moeten komen van twee brieven, d.d. 20 juni 1988 en 14 september 1988, die aan de raad waren gericht over deze problematiek. Zijn deze brieven niet bij u aangekomen? Wanneer dat wèl het geval is, dan vinden wij het zelfs onbe hoorlijk dat de raad daarvan niet in kennis is gesteld. 5.3. Volkstuinen. Wij vinden het hoog tijd worden dat u komt met regels voor bouwsels in volkstuinen. Die regels zijn allang toegezegd; laat het soepele regels zijn Verder zijn wij in afwachting van uw bevindingen inzake ons voorstel tot compostering van (volks)tuinafval. 5.4. Emancipatiezaken. In uw recent "Concept Jaarprogramma 1989" spreekt u over een te honoreren subsidie-aanvraag ten aanzien van de Beleidsgroep Emancipatie Steenbergen (B.E.S.), groot 5.110,in 1989. Hoe komt u aan dat bedrag? Is dat de verrekende Rijksbijdrage Emancipatie? In uw eveneens recent opgestelde "Concept Welzijnsplanning 1989" klinkt onzes inziens wat twijfel door over een toekomstig te voeren emancipatie beleid. U hebt echter een Emancipatienota toegezegd en aan die toezegging zullen wij u houden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 124