QO0 Partij van de Arbeid PvdA-1 November 1988. ALGEMENE BESCHOUWINGEN OVER DE BEGROTING 1989. Mijnheer de voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van uw Begrotingsvoorstel 1989 en de daarbij behorende beleidsvoor nemens Een begroting die voor het eerst tot stand is gekomen met inschake ling van de door ons zo gewenste Begrotingscommissie. Aan allen die meewerkten, gaarne onze dank. Helaas vond de aanbieding weer niet plaats op het gewenste tijdstip in september. Doch dat was meer de schuld van de door bezuinigingswoede bezeten Rijksoverheid en daarvoor treft niemand anders blaam. Wellicht lukt het volgend jaar wel... en zijn er minder bezuinigingen. Tenslot te zijn er in 1990 wéér verkiezingen... niet waar? Mijnheer de voorzitter. Voor u is het de laatste keer dat u een begrotingsbehandeling voorzit. Er is nu eenmaal in "de mallemolen van het leven" een tijd van komen en een tijd van gaan. Wij hopen dat u, na uw gaan, nog een lang, gezond en gelukkig leven zult hebben. U zult bij deze beschouwingen één aspect aantreffen dat met uw vertrek te maken heeft, maar dat heeft met u, als persoon, niets van doen. Wij willen nu dan ook overgaan tot een hoofdstuksgewijze beschouwing

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 118