IP-5 8.2 Wat betreft vrijmaken van grond voor bebouwing in Kruisland, staan wij erop dat alvorens wordt besloten voor hoek Brugweg- Langeweg,eerst uitgebreid de mogelijkheden te bekijken West- Zandberg-Meester Molstraat-Molenstraat Het is daar een leuk stuk om te bebouwen. Verkeersproblematiek gaat men dan uit de weg, want met 't eer der genoemde plan zullen er grote en kostbare problemen komen aangaande verkeers-veiligheid Wij vragen dan ook^, advies te vragen aan de inspectie volks gezondheid voor de milieu hygiëne aangaande West-Zandberg en in een later stadium met voorstellen terug te komen in de commis sie R 0 8.3 Wat betreft de bouw van een verpleegtehuis is dat door de recen telijk gehouden R0vergadering op losse schroeven komen te staan? Is er al kontakt geweest met de directeur van 't A.B.G.en wat is zijn zienswijze in deze? Kunnen we op korte termijn een ander plan tegemoet zien,en een spoedige bijeenkomst van commissie R.O.? 8.4 Zijn er al concrete plannen om de bebouwing IJzeren Put op korte termijn aan te pakken of is realisatie in deze onmogelijk i.v.m. parkeerbehoefte 9- INVESTERINGSSTAAT 9-1 Naar aanleiding van de verhoging van de hondenbelasting vragen wij u,wat er al bekend is van de"honden commissie". Hoe staat u daar tegenover? Wij zijn van mening: Geen resultaatGeen verhoging. Mijnheer de voorzitter,wij danken u en zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 117