HP-2 0.6 Wat is de regeling die de gemeente Steenbergen hanteert aan gaande vrouwlijke werknemers en hoe ver is de emancipatie-nota gevorderd? 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. 1.1 In uw antwoord op onze vraag algemene beschouwing 1988 aangaan de stil-alarm en aanschaf portofoons ten behoeve van de brand weer in Kruisland geeft u als volgt als antwoord: Stil alarm: Dat in acht genomen de toegenomen taakuitbreiding, Kruisland als laatste in de regio niet kan achter blijven. PortofoonsIn 1988 zal worden bekeken of object-portofoons bij de P.T.T.te huur zijn. Navraag bij de brandweer leverde op,dat er nog geen stil-alarm en nog geen portofoons zijn! Wat is daarvan de reden en ligt 't nog steeds in de bedoeling dit te realiseren. 1.2 Aangaande de overeenkomst met de firma Theunisse inzake de blus boot vragen wij u,is deze boot voldoende bemand met deskundig opgeleid personeel. Graag ontvangen wij hierover een uitgebreid antwoord! 1.3 Wij spreken onze ongerustheid uit over de ons inziens toenemende criminaliteit (inbraken vernieling eet) Wat rest ons nog voor mogelijkheden hiertegen iets te onder nemen? Men gaat onderhand denken aan een burgerwacht. 1.4 Wat doet 't gemeente bestuur aan milieu onderzoek en bestrijding in deze? Wij bedoelen hiermee opslag van mest eet,milieu hinderlijke productenchemisch afval. Wat is 't beleid in deze? 1.5 Wanneer worden er is concrete afspraken gemaakt met die onder nemers die geregeld 't trottoir verkleinen met hun uitstal lingen of terrassen? De situatie is nog verre van rooskleurig. 1.6 Wij wijzen er nogmaals op dat de overgroeingen,niet alleen bij particulieren maar ook in gemeente plantsoenen soms erg ver gaan. Zo wij particulieren waarschuwenlaten we dan ook onze eigen plantsoenen in deze goed bekijken. Het gaat hoofdzakelijk over plantsoenen op hoeken van verkeer- straten 2. VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT. 2.1 Een al eerder gestelde vraag herhalen wij Wij wensen dat 't wegdek van de Graaf Hendriks polderdijk in goede staat wordt gebracht. 2.2 Wij zouden graag zien dat het zwaar doorgaand verkeer geweerd zou worden op de kleine polderwegen en binnenwegendie deze overbelasting niet kunnen hebben. oaWestlandse Langeweg eet. 2.3 Wanneer is de planning om de parkeerplaats achter het mortu arium volledig af te werken?

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 114