ERKNEMERS ARTIJ WP-1 ALGEMENE BESCHOUWINGEN EERSTE TERMIJN BEGROTING 1989. Mijnheer de voorzittergeachte aanwezigen. Onze dank aan de samenstellers van de begroting 1989. Doordat de samenstelling tot stand is gekomen met inspraak en meedenken van de raadsledenzal er waarschijnlijk weinig opzien barends in worden veranderd. In grote trekken is de Werknemerspartij tevreden. Terugkijkend naar onze algemene beschouwing 1988 kunnen we con stateren dat 't grootste gedeelte daarvan inmiddels is gereali seerd. Verheugend is 't daarom voor ons dat we niet zomaar loze kreten hebben geslaakt. Wij hopen dat u met dezelfde intentie de algemene beschouwing 19<S§ zult behandelen en bekijken. 0, ALGEMEEN BESTUUR. 0. 1 Wat zijn de plannen,bij 't vertrek van de huidige burgemeester, met de ambtswoning? Wordt die aangehouden of verkocht? 0.2 Nog steeds blijft de beantwoording van brieven van de burger in gebreke. Wij willen dat er op iedere afdeling goede afspraken worden gemaakt Wij staan erop dat los van de tijd die de afwerking vergt, iedereen binnen twee weken een bevestigings bericht krijgt van ontvangst Bij langdurige zaken tussendoor ±3 maanden bericht en uitleg ontvangt waarom de lange tijdsduur. Zo weet men waar men aan toe is. 0-3 Vooruitlopend op de pensionering van dhr Derksen,stellen wij 't op prijs,al tijdig van te voren aandacht te besteden aan't wis selen van de wacht. Indien 't langer duurt dan 2 maanden voordat we een nieuwe burgemeester hebben,is het dan noodzakelijk een derde wethouder te benoemen. 0.4 Gezien dat er al een begrotingscommissie is,vinden wij 't begro tingsonder zoek een overdreven belasting. Wij stellen dan ook voor het reglement van orde in deze aan te passen 0-5 Bij 't hanteren van een eventuele beloning naar prestatie zal ons inziens de uiterste zorgvuldigheid in acht dienen te worden genomen Het is niet ondenkbeeldig dat een verhouding tussen chef en werknemer gevolgen zou kunnen hebben voor beloning van de laagst betaalden

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 113