-5- 4. WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BOUWTOEZICHT WEST-BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 5. AANPASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD-BRABANT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 6. VOTERING KREDIET AD. F.17.230,= TER VERVANGING C.V.-KETEL IN HET PAND KAAISTRAAT 2 (3e WIJZIGING BEGROTING 1988) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel. 7. GRONDTRANSACTIES KRUISPOORT MET DIVERSE PERSONEN Mevr. V.D. WATERING heeft in het verslag van de vergadering van de commissie gemeentewerken gemist, dat de Werknemerspartij niet akoord kan gaan met verplaatsing van de abri naar de vroegere plaats. Deze is toen n.l. daar weggehaald i.v.m. overlast aan een bewoonster. De VOORZITTER is dit feit bekend. Hij zal voor aanvulling van het ver slag zorgdragen. De heer IJZERMANS herhaalt, dat zijn fractie juist wel die ver plaatsing voorstaat. In het andere geval komt de abri in de bocht te staan en is het uitzicht door de stoppende bus onvoldoende. Bovendien staat de abri dan in open terrein en dat is voor de veiligheid van wachtende passa giers ongewenst. Tot slot vindt hij, dat het algemeen belang voor moet gaan en dat daarvoor een persoonlijk belang moet wijken. Zijn fractie gaat met het voorstel akkoord, maar ziet graag onderzoek naar de mogelijkheid om de abri weer in de Paulus Baxstraat te plaatsen. De VOORZITTER herinnert er aan, dat die plaats tot veel overlast heeft geleid. De passagiers wachten n.l. niet in de abri, maar bij de bushalte zelf en de abri wordt gebruikt voor dingen, waarvoor die niet is bestemd. Dit lijkt hem dus niet zo'n goede oplossing. Overigens heeft wethouder Ooms toegezegd met betrokkenen te overleggen en een zo goed mogelijke plaats te vinden, iets wat niet zo eenvoudig zal zijn. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 8. VERKOOE GROND AAN DE S.R.W., NOORDOOST 2e FASE EN OOSTDAM/BINNENVEST De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 102