gemeente Steenbergen van de vergadering van de raad op donderdag 28 januari 1988 om 1930 uur in de raadszaal Derksen, A.J.M. voorzitter Ooms, C.J. wethouder Adriaansen, A.J. wethouder van Elzakker, H.G. lid Franken, C.A. lid Hage, D.G. lid He ijmans, A.J. lid Machielse-SchouterenD.P.M. lid van Nispen-Aarden, A.W.M.H. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid van Re ij en, C.H. lid Reijnders, M.P.M. lid van de Watering, J. .L.M. lid IJzermans, A.G.M. lid van Zantvliet, J.W, .C. lid Meulblok, W.P. secretaris Afwezig met bericht van verhindering: van Schilt.J. lid Publieke tribune: 7 personen Pers 5 personen INHOUD bladz 1Opening 3 2.1 Vaststelling notulen openbare vergaderingen van 17-12-1987 3 2.2 Opmerkingen verslagen commissie 3 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 4 A.VI.3.brief K.v. Vugt e.a., volkstuintjes Laurentiusdijk 4 A.V.8. kredieten voor gevelisolatieprojekten 5 B.6. presentiegelden commissies 5 B.7. contingentering nieuwbouwprogramma 1988 5 b.10. rapport Prov. Org. Gehandicapten Overleg 5 B.8. afrastering sportpark 6 4. Verkoop ±1.420 m^ grond aan A.M. Walpot, Gibsonstraat 4 te 6 Steenbergen 5. Verkoop grond speelterrein aan Laurentiusdijk aan O.W.C. 6 Stokman en P GMIJzermans te Steenbergen 6. Instelling vaste commissie van advies en bijstand aan het 6 college van burgemeester en wethouders t.b.v. begrotings aangelegenheden red: LK typRR/1002(1) NOTULEN

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 1