k -7- Het comité is er van overtuigd, dat niet toezending en inlevering per post kan geschieden. Dat zou inderdaad veel te duur worden» De VOORZITTER stelt aan de orde of de raad tot medewerking bereid is en constateert, dat dit het geval is. Hij stelt voorts vast, dat de kosten ongeveer 6.000,== kunnen bedragen. 5. Afwijzing verzoek fa. H.Koopmans en Zn, Westlandse Langeweg 8 om vergoeding van door woonwagenbewoners veroorzaakte schade De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel» 6. Verkoop woning Dinteloordseweg 13, Steen bergen De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 7. Verkoop 522 m2 grond aan J.A.M.Hendrikx, Etten-Leur; 237 m2 grond aan P.Huijsmans, Steenbergen; 368 ni2 grond aan T»H.F» van Koppen, Den Hoorn De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel. 8. Verkoop 2.941 m2 grond aan de Stichting Regionaal Woningbezit t.b.v. de bouw van 12 w.w.w» aan de Lange weg te De Heen De heer HOENDERVANGERS is geschrokken van de mededeling, dat de verliezen „worden betaald uit de opbrengst van oude uitbreidings plannen. Dat is al zo vaak gebeurd, dat hij daarover graag uitleg heeft. Wethouder JANSEN vindt dit vooral gemakkelijk te verklaren. In oude bestemmingsplannen kunnen restant gronden worden verkocht, die meer opbrengen als zij gekost hebben. Door aanpassing aan de marktwaarde ontstaat er winst, die verlies bij verkopen t.b.v» sociale woningbouw compenseren. De heer HOENDERVANGERS concludeert hieruit, dat in het ver volg geen beroep meer behoeft te worden gedaan op de algemene mid delen. Wethouder JANSEN beaamt dit zolang er winsten worden geboekt. Zodra de gronden in oude plannen uitgegeven zijn, zal het een kwestie worden van een goed hanteren van de marktwaarde. In feite fungeert het grondbedrijf als een soort egalisatie-fonds» De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel»

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 92