-4- Indien ingegaan wordt op een ter tafel liggende aanbieding van het C.I.M.K. kan nog dit jaar het distributie-planologisch onderzoek worden afgerond. De verfraaiing en herstructurering van de traditionele winkelstraten is ge deeltelijk gereed; de rest volgt in het voorjaar. Niet iedereen vindt het het geld waard, maar toch ben ik er blij mee, want ik meen duidelijk te bespeuren, dat het winkelcentrum levendiger is geworden en dat is toch wat we nastreven. De komende tijd zullen we daarom uitdrukke lijk moeten besteden aan het nog aantrekkelijker maken van het centrum. Middelen daartoe zijn het zo veel mogelijk weren van het verkeer en dat ver onderstelt weer het maken van andere doorgaande routes en het aanleggen van ruim voldoende en vlak tegen het centrum gelegen parkeergelegenheden. Op dat gebied is er veel werk aan de winkel] Een bijdrage aan de verbetering van de infrastructuur van het centrum kan ook geleverd worden door de nu snel van de grond komende plannen voor de nieuwbouw van Charitas. Naast die door iedereen toch wel gewenste nieuwbouw zal de IJzeren Put eindelijk de functie kunnen gaan vervullen, die daaraan vele jaren her was toegedacht. Ik hoop en verwacht eigenlijk ook wel, dat 1977 ook dit programmapunt tot uitvoering zal gaan brengen. Een dan in dit verband nog één punt waar we al lang over zeurden: de^ brug komt er]

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 8