I -2- 9. Niet uitvoeren raming 107e wijziging begroting 1976 (dekking kosten bouw jeugdcentrum Kruisland) 10. Voorlopige vaststelling: jaarrekening 1973/7^ gem.Woningbedrijf jaarrekening 1974 gem.Grondbedrijf jaarrekening 1974 Vleeskeuringsdienst Gemeenterekening 1974 11. Afwijzing verzoek van het Kerkbestuur van de H.Georgius te Kruisland om subsidie voor verharding van de paden van het r.k. kerkhof 12. Votering crediet van 150.000,== tob.v. de opstelling van een kom- en struktuurplan (67e wijziging begroting 1977) 13. Verklaring, dat worden voorbereid: 1. de 1e part.wijziging van het plan in onderdelen Zuid I, 1965 (omgeving Van Bredastr/Franseweg) de 1e part.wijziging van het bestemmingsplan Steenbergen-Zuid, 1974 (scholencomplex Magnolia- straat en afbouw Montenaken) "Bestemmingsplan David van Orliënstraat e.o." "Bestemmingsplan De Heen" "Bestemmingsplan Kruispoort e.o." 2. 3. 4. 5. 14. Afwijzen van een beroep door de fa0 Jacobs, Langeweg 6 te Kruisland ingediend tegen een geweigerde bouwvergunning 15. Votering crediet van 8.000,== t.b.v. aanvulling kleding en materialen vrijwillige brandweer (70e wijziging begroting 1977) 16. Afwijzen van het verzoek van het gemeentebestuur van St.Ph i 1 i psland tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het kanaalschap "De Eendracht" 17. Toekenning éénmalig extra-subsidie van 4.500,== aan Wit-Gele Kruis Kruisland voor het groot-onderhoud van het wijkgebouw (72e wijziging begroting 1977) 18. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Steenbergse Scholen voor de 1e inrichting van de nieuwe permanente kleuterschool in Steenbergen-Zuid 19. Verlenen principiële medewerking aan het Bestuur van de neutr.bijz.school "De Nieuwe Veste" voor uitbreiding van de school met 2 semi- permanente lokalen 10 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 87