I De heer VAN DE KAR heeft vele malen in deze raad aandacht voor deze kwestie gevraagd. Hij was blij toen hij gisteravond van S.CKruisland het positieve bericht doorkreeg. Bijzonder verheugd was hij ook toen hij daarbij vernam, dat de sportraad bij het overleg vertegenwoordigd was geweestHij hoopt, dat de bouw tot genoegen van b&w zal verlopen. 22. Afrekening subsidie 1976 gemeenschapshuis Welberg (vaststelling 55e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 23. Votering aanvullend crediet voor het bouwen en inrichten van een jeugdcentrum te Kruisland (vaststelling 58e wijziging begroting 1977) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. De heer RADEMAKERS dankt voor de positieve afronding van dit project. De jaren strijd, die gevoerd zijn, heeft vruchten afgeworpen. Hij hoopt, dat spoedig met de bouw kan worden begon nen 24. Rondvraag Asohrifte tijk 1. herstraten Klaverstraat (J.Everaert in cie gem.werken) VRAAG: "Door de heer EVERAERT wordt verzocht de Klaverstraat voor een herstraatbeurt in aanmerking te laten komen." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "Het herstraten van de Kla/erstraat is in het straatprogram ma opgenomen van dit jaar. Overigens is deze straat ook reeds vorig jaar herstraat." 2. aanleg parkeerstrook aan Van Brabantstraat (C.de Klerck in cie gem.werken) VRAAG "De heer DE KLERCK ziet de aanleg van een parkeerstrook in de Van Brabantstraat graag spoedig verwezenlijkt." De VOORZITTER citeert het volgende antwoord van b&w: "De daar plaatsgevonden bouwactiviteiten en werkzaamheden door de PNEM maken een nieuwe beurt noodzakelijk. De parkeerstrook in de Van Brabantstraat zal nog voor de bouwvakvakantie worden aangebracht."

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 83