A -2- de goede rol, die de streekpers vervult in dit communicatieproces. Ook naar die kant mijn hartelijke dank. Eveneens wil ik dank uitspreken aan het ambtelijke apparaat, dat -hoe wel op de achtergrond - zo'n belangrijk aandeel heeft in de voorbereiding van de besluitvorming, Daarnaast is de goede verstandhouding tussen de individuele raadsleden en het ambtenarencorps een waarborg voor een goede technische en administratieve voorlichting, noodzakelijk voor U om tot een juist beleidsstandpunt te komen. Wij hopen er aan mee te kunnen werken die goede verhoudingen te continueren!

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 7