-3- 18. Overdracht 2936 m2 grond 11 aan het Bestuur van de Stichting Katholieke Steenbergse Schol en i.v.m. bouw kleuterschool en gymnastieklokaal bij de S tGumma r us s choo1 19. Verlening principiële medewerking aan het Bestuur van het Gesticht van Opvoeding en Onderwijs te Dongen t.b.v. aanschaffing van schoolmeubelen en leer- en hulp middelen Pius-X-school 20. Votering crediet van 800,== t.b.v. aanschaf van leer- en hulpmiddelen voor de Fatimaschool te De Heen 21. Votering crediet van 3.750,== i.v.m. uitbreiding uitleentijd van Bibliobus te Kruisland 21a. a_. Votering crediet van 60.000,== voor het verlenen van een bijdrage in de kosten van een clubhuis voor Voetbalvereni ging Sportclub Kruisland b. Garantie voor een geldlening, groot 60.000,==, te sluiten door Voetbalvereniging Sportclub Kruisland (vaststelling 60e wijziging begroting 1977) 22. Afrekening subsidie 1976 gemeenschapshuis Welberg 12 (vaststelling 55e wijziging begroting 1977) 23. Votering aanvullend crediet voor het bouwen en inrichten van een jeugdcentrum te Kruisland (vaststelling 58e wijziging begroting 1977) 24. Rondvraag A.schriftelijk 1.herstraten Klaverstraat (J.Everaert in cie g.w.) 2.aanleg parkeerstrook aan Van Brabantstraat (C.de Klerck in cie g.w.) B.mondeii ng 3.bouw kerncentrales (C.Hoendervangers) 13 4.voetgangersoversteekplaats Molenstr/Mr.Molstr.(L.v.d.Kar) 5.benoeming C.Hoendervangers tot tijdelijk wethouder (C.Rademakers) ó.egalïsatie grondprijs over gehele gemeente (C.Rademakers) 14 25. Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 74