ft -2- 6b. Aankoop boerderij 1111 Hoogje" van A.J.P.LodiersRoosendaalseweg 76A, Kruisland i.v.m. realisering van het bestemmingsplan 1111 Hoogje" 7. Aanvaarden recht van overpad door het Gesticht van Opvoeding en Onderwijs te Dongen als bestuur van de Pius-X-school te Welberg t.b.v. toegang gemeenschapshuis "De Vaert" 8. Vestiging zakelijk recht ten laste van gemeente-eigendom- 7 men t.b.v. de 380-KV-hoogspannings1eiding Geertruidenberg- Borssele 8a. Aanbieding gemeenterekening 1974 9. Verlaging raming kosten kasgeldrente (vaststelling 48e wijziging begoting 1977) 10. Aanwijzing van een vervangend wethouder i.v.m. pensionering burgemeester per 1 dec. 1977 11. Autokostenvergoeding wethouders en secretaris 9 (vaststelling 53e en 54e wijziging begroting 1977) 12. Verstrekken geldlening keurmeester (vaststelling 51e wijziging begroting 1977) 13. Aangaan van een gemeenschappelijke regeling "Centraal In stituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst" 14. Toevertrouwen tweetal belangen aan het Streekgewest Wes telijk Noord-Brabant a. studie openluchtrecreatie b. organiseren en financieren bevolkingsonderzoek baar- moederha1skanker 15. Votering aanvullend crediet 10 t.b.v. bijkomende voorzieningen begraafplaats Nassauln (vaststelling 56e wijziging begroting 1977) 16. Aanwijzing A.JH.M.Mannaertsarts te Steenbergen, tot gemeentelijke 1ijkschouwer 17. Aanvragen, aanvaarden en doorbetalen van rijkslening en rijksbijdrage voor te bouwen 12 woningwetwoningen door de Stichting Regionaal Woningbezit te De Heen (41e wijziging begroting 1977) (tevens beraadslaagd over verstrekking notulen vergaderingen S.R.w.B. aan raad en verstrekking hypothecaire leningen door S.R.W.B.)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 73