gemeente Steenbergen a: Notulen van de openbare vergadering van de raad op 12 mei 1977 om 19-00 uur in de raadzaal aanwez1 redLK typ.GH Mr.J.M.van der Meer, M, CG.Herbers A.J.Jansen, J CBakx JEveraert A. JHe i jmans C.W.Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer C.F.J.Ooms J.A.van Poppel C.H.Rademakers Jvan Schi11 C.A.van Ti 1 burg DC.F.Vogelaar P.A.van Leest, voorz1tter wethouder wethouder secretar i s INHOUD 1. Opening blz. 2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 apri1 1977 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 4. Aankoop van de panden Poststraat 8 en 10, Steenbergen 5 van de heer A.CHS1is-Bom, Middelharnis 5. Aankoop grond van de B.V.Steenbergse Maatschappij tot Exploita tie van Onroerende Goederen te Steenbergen 6. Aankoop pand Wouwsestraat 54 6 van mevr. J.M.Krebbekx-Wezenbeek i.v.m. realisering van het in voorbereiding zijn de bestemmingsplan "Komonts1uiting" 6a0 Aankoop 35 ca grond van C.Reuvers, Brooijmansdreef 22, Steenbergen i.v.m. verleggen Brooijmansdreef

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 72