-3a- 31. Kapitaal verstrekking van 100.000,== aan het Gem.Woningbedrijf 16 voor de aanleg van centrale verwarmingsnsta11 aties in ge meen tewon i ngen (37e wijziging A.D.1977 en 1e wijziging Won.Bedrijf) 32. Rondvraag A.schr i fteli jk 1mogelijkheden instructiebad (J.Everaert in cie g.w.) 2.aanduiding Oudlandsestraat (CHoendervangers in cie fin.) 17 3. verhouding bSw-sportraad (L.v.d.Kar en M.v.Meer in cie fin.) 4.grondverwerving tb.v.stortplaats Boonhi1JEveraert in cie 22 g.w.) 5.opneming Steenbergen-Zuid in buslijn (CHoendervangers in cie fin.) Bmondeiing 6.informele bijeenkomst 7.procedure aanleg c.v. in gemeentewoningen (C.de Klerck) 8.schonen Boomvaart (A.Heijmans) 23 9.gebouwenaccommodatie S.CKruis1 and (L.v.d.Kar) 10.bouwrijpmaken 't Hoogje (C.Rademakers) 11.versterking geluid t.b.v. perstribune (C.Rademakers) 33. Sluiting Heropening openbare vergadering 34. Votering crediet t.b.v. bezoldiging tijdelijke 3e wethouder

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 51