JAAROVERZICHT nieuwjaarsrede uitgesproken door de heer Mr. J.M.van der Meerburgemeester tijdens de openbare vergade ring van de raad op 13 januari 1977

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 4