gemeente Steenbergen Notulen red.:LK typ.:GH van de openbare vergadering van de raad op 13 januari 1977 om 19.00 uur in de raadzaal aanwez i g: Mr.J.M.van der Heer, M.C.G.Herbers, A.J.Jansen, JCBakx A.J.Hei jmans C.W.Hoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck M.P.van Meer JEveraert C.F.J.Ooms J.A.van Poppel C.H.Rademakers Jvan Sch i11 C„A.van Ti 1 burg DCF.Vogelaar P.A.van Leest, voorz1tter wethouder wethouder secretar1s I N H 0 U D 1. Opening/Nieuwjaarsrede bl z. b en 1 2. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 18 november 1976 11 3. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering van 9 december 1976 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 12 5. Vaststelling "Verordening tot 1e wijziging van de ver ordening verkoopvoorwaarden woningwetwoningen, 1976" 6. Aangaan van een dading in de procedure tot uit-pacht- neming van gronden t.b.v. de verbetering van het woon wagenkamp en tot het toestaan van een crediet voor de daaruit voortvloeiende kosten 7. Vestiging recht van uitweg aan de Roosendaa1seweg 13 t.b.v. A.C.M.Jansen, Roosendaa1seweg 114, Kruisland 8. Aanpassing begroting 1976 i.v.m. achterstallige inkomsten en uitgaven 118e wijziging begroting 1976) 9. Votering crediet van 62.000,==voor aanschaf van een kolken- en faecaliënzuiger (12e wijz. begr. 1977)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 1