-8- Dat ik de huidige provincie zo maar niet wil "weggooien"spruit boven dien voort uit het feit, dat wij het met die provincie in de huidige omvang best kunnen vinden. Er wordt natuurlijk door de lagere overheden nogal eens geklaagd over de hogere overheden, de provincie, het ministerie. Soms is dat wel terecht, maar dikwijls is het toch ook wel een "zich verschuilen achter". Wij moeten en willen dat ruiterlijk erkennen. In doorsnee komt in de huidige structuur het provinciale toezicht beslist niet als moeilijk of bemoeiziek over. Het aantal malen, dat door het provinciaal bestuur tegen een raadsbesluit "nee" gezegd wordt is zeer miniem, het komt zeer zelden voor. Dit alles samenvattend neig ik tot de mening van: "laat het maar zo het is, maar geef meer armslag voor samenwerking op die punten, waar dat duide lijk nodig is en leg die samenwerking, desnoods dwingend op!

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 12