-6- de gemeente te doen. Het komt mij volkomen verantwoord over om van de gebrui kers van die accommodaties een redelijke vergoeding te vragen, waaruit dan een goed deel van de exploitatiekosten kan worden bestreden. Het is altijd nog zo, dat er veelal weinig zorg uitgaat naar iets wat men zó maar krijgt.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1977 | | pagina 10