gemeenie Steenbergen van de openbare vergadering van de raad op 10 mei 1973 om 19.00 uur in de raadzaal PRESENTIE Mr. J.M. van der Meer, M.C.G. Herbers, A.J. Jansen, J.C. Bakx mejJ.A.W. van Eekeren M.F. van Geel A.J. Heijmans C.W.C. Hoendervangers C.A. de Klerck C.F.J. Ooms C.A. van Tilburg P.A. van Leest, afwezig: J.C. Laanen voorzitter wethouder wethouder toevoegen LvdKar JvPoppel D.Vogelaar mejThvdWielen secretaris INHOUD: blz. 1Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 12 apr 73 3. Behandeling ingekomen stukken 4. Votering crediet 15.000,= t.b.v. aanpassing in richting afdeling I 12 5. Votering crediet 46.700,= t.b.v. inrichting gemeentekwekerij 6. Vaststelling "Verordening, regelende het toeken nen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziek tekosten aan IZA-deelnemers, die geen dienst verband hebben met de gemeente Steenbergen,1973" 13 7. Votering crediet 12.600,= t.b.v. uitvoeren schil derwerk aan zwembad "De Meermin" 8. Garanderen rente en aflossing van leningen t.b.v. verwerving van eerder bewoonde woningen voor eigen bewoning 9. Votering crediet 5.000,= t.b.v. vervanging werkkleding en uitbreiding materiaal vrij willige brandweer 14

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 78