gemeente Steenbergen -«w redLK typ.:GH 0 t u 1 openbare vergader!hj van de raad op 12 april 1973 om 1S.GÖ uur in de raadzaal PRESENTIE rir.J.M. van der Meer M.C.G. Hërbers A.J. Jansen JCBakx mejJ.A.W. van Eekeran M.F. van Geel A.J. Heijmans C.W.C. Hoendervangers C.A. de Klerck J.C. Laanen C.F.J. Ooms C.A. van Tilburg P.A. van Leest afwezig met bericht van verhindering; L.G. van de Kar mej. T.J. van der Wielen voorzitter wethouder wethouder secretaris blz 3 INHOUD: 1Opening 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 8 febr1973 3. Vaststelling notulen openbare vergadering I5mrt1973 4. Behandeling ingekomen stukken 5. Aankoop 37.440 m2 grond aan Pr.Reinierstraat/Stóofdijk te Steenbergen van A.M.A.Moors-Zomers t.b.v.afronding industrieterrein Steenbergen 6. Intrekking 47e wijziging begroting 1972 (aanleg algemene begraafplaats) 7. Vaststelling 13e wijziging begroting 1973 4 i.v.m. toepassing "Financieringsregeling eigen woningen gemeente-personeel 8. Vaststelling "Verordening tot 4e wijz.van het Algemeen Ambtenarenreglement" ''Verordneing tot wijz.van het Algemeen Ambtenaren reglement" 9. Vaststelling "Verordneing tot 2e wijziging van de Ver ordening vermakelijkhedenbelasting, 1962"

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 63