gemeente Steenbergen O t u 1 redLK typ.:GH van de openbare vergadering van de raad op 15 maart 1973 om 19.00 uur presentie MrJMvan der fleer M.C.G.Herbers A.J.Jansen J .C.ESakx mejJ.A.W.van Eekeren M.F.van Geel A.J.Heijmans CWHoendervangers L.G.van de Kar C.A.de Klerck J .C.Laanen C.F.J.Ooms J.A.van Poppel mejT.J.v.d.Wielen C.A.van Tilburg D.C.F.Vogelaar P.A.van Leest voorzitter wethouder wethouder secretaris inhoud: bl z 1Opening 3 2. Vaststelling notulen vergadering 11 januari 1973 3. Vaststelling notulen spoedaisende vergadering 26 januari 1973 4. Vaststelling notulen openbare vergadering 8 februari 1973 5. Behandeling ingekomen stukken 6. Bepaling straatnamen 1.wijziging "Oudlandseweg" in "Moerstraatseweg" 2.wijziging gedeelten "Burg.van Loonstraat" en "Van Gaveren- laan" in: "de Werken" 7. Aankoop 1.456 m2 grond (tuingrond achter pand Oudlandse- straat 132) van J.Nijssen t.b.v. realisering uitbreidingsplan Steenbergen-Zuid 8. Ruil grond met A.P.J. Mulders te Steenbergen l.over te dragen: 10.000 m2 van percelen 0 nrs.2645 en 189 aan de Oudlandseweg 2.te verwerven 4.120 m2 (boerderij met opstallen),0ud- landsestraat 84 t.b.v.realisering uitbreidingsplan Steenbergeri-Zuid

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1973 | | pagina 50