gemeente Steenbergen Notulen van de openbare vergadering van da raad op 11 januari 1373 om 19.00 uur presentie Mr.J.M. van der Neer, voorzitter M.C.G. Herbers, wethouder A.J. Jansen, wethouder mej.J.A.W. van Eekeren M.F. van Geel A.J. Heijmans C.W. Hoendervangers L.G. van de Kar C.A. de Klerck J.C. Laanen C.F.J. Ooms J.A. van Poppel mej.T.J. v.d.Wielen C.A. van Tilburg D.C.F. Vogelaar P.A. van Leest, secretaris afwezig met kennisgeving wegens ziekte: J.C. Bakx INHOUD: blz 1 Opening 3 2. Behandeling ingekomen stukken 3. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling "Streekgewest Westelijk Noord-Brabant" 4. Bouwrijpmaken gedeelte bestemmingsplan 11 Steenbergen-Zuid (fase Zuid 111-1973} 5. Wij z.rechtspositiereg.gemeente-personeel vastst 1. Verord.tot 3e wijzvhAlgAmbtregl 2. Verord.tot 2e wijzvdArbeidsovereen - komstenverord. 3 -'Verord tot 2e wijz.van de Wachtgeldreg 4. Verord.tot 2e wi j z v d Uit kerings verord 6. Vaststelling: 1^Verordop de heffing vkeur lonen197312 2.'Verord.op de heffing vslachthrechten73 7. Vaststelling: 'VerordQning op de tarieven van het gem. zwembad De Meermin1973"

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 1