JAAROVERZICHT i N I iüWaAARIRlBl uitgesproken door de burge meester tijdens de openbare vergadering van de raad op 11 januari 1973 fil SIÜNBERCEH

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1973 | | pagina 17