safe - 2 - presentie Mr. J.M. van der Meer voorzitter M.C.G. Herbers wethoudei A.J. Jansen wethouder JCBa Kx MejJ.A.W. van EeReren A.J. Heij man s C.W. Hoendervangers L.G. van de Kar CAde Klerck J C Laanen C.F.J. Ooms J.A. van Poppel E.J. Smout C.A. van Tilburg D.C.F. Vogelaar P.A. van Leest secretaris afwezig wegens ziekte MFvan Geel

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1971 | | pagina 136