1 6 NOV, 3 gelbrechtstraat te Kruisland deeluitmakende van het kada strale perceel Sectie K 1908 en groot ongeveer 750 m2. In het vigerend uitbreidings plan is de grond bestemd voor „bijzondere gebouwen" zodat plaatsing van een wijkgebouw aldaar is toegestaan. De ver koopsprijs voor dit bouwblok is indertijd met instemming van Ged. Staten vastgesteld op 4 per m2. Wij stellen U voor aan de vereniging Het Wit Gele Kruis te Kruisland te verkopen een gedeelte van perceel Sectie K 1908, ter grootte van ongeveer 750 c.a. tegen een prijs van 4 t> m2. Z. h. s. wordt aldus besloten. Rectificatie. Op bladzijde 13, in de 24e en 25e regel te schrappen de woor den: „door deskundigen vast gestelde" In het overzicht op te nemen: Crediet rolschaatsenbaan bladz. 25 Toewijzing vervangende grond bladz. 25 Vastgesteld de Voorzitter Secretaris

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1956 | | pagina 74