OPENBARE VERG ADERING van de Gemeenteraad op Maandag 10 jan. 1949 Tegenwoordig de benen J.J. van Nieuwenhuyaen, Adr. Loos, P.J.C. Swagemakers, J.W. Jacobs, G.A.J. van Agtmaal, W. Goderie, Adr. Verrijk, Ant. Voor— heyen, Th. Akkermans, A. van der Veilden, D.P. van Es, Jac. Delthez (Weth.) en W.F. Gillden (weth.) Afwezig de heer P.J.G. Koie,n naald t. VOORZ. Mr. Dr. L. de Gou. Secretaris J.L.M. Jurgents. De Voorz- opent de vergadering met het gelpruikeffijke gebed. 1 VASTSTELLING NOTULEN De notulen der vergadering van 20 December 1948 worden on veranderd goedgekeurd. 2 GOEDGEKEURDE Raads besluiten. a Besluit van G edStaten dd 29 December 1948 G 778 hou deinde goedkeuring van 't raadis besluit van 28 October 1948 tof aankoop van grond van A.G.J. Moors. b Besluit ya.n Ged. Staten dd 29 December 1948 G 779 hou diende goedkeuring van 't raads besluit van 28 October 1948 tot verkoop van grond aan de Firma P.L. Manignusv. d. Heyden, c Besluit van Ged. Staten dd 29 December 1948 G 780 hou dende goedkeuring van 't raads besluit van 28 October 1948 toi verkoop van grond aan de N.V. Houthandel v/h G- Alberts, fi liaal te Steenbergen. Deze stukken worden voor ken-" 11 i sge vin g aan geno m en 1

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1949 | | pagina 1