7 9 2 SEP IQ36 Leden Uitgebracht werden 11 stem men op den heer Delhez; 10 stemmen op dhr. Herbers 1 stem op dhr. van Loon. Benoemd de heeren Jac. Delhez en Chr. Herbers. Commissie voor Openbare Werken. Voorzitter: Uitgebracht werden 10 stemmen op dhr. van Loon; 1 stem op Moors. Benoemd de heer L. M. A. van Loon. Leden Uitgebracht werden 10 stem men op dhr. Moors; 9 stemmen op dhr. Herbers; 2. stemmen op dhr. van den Bergh1 stem op dhr. Huijsmans Benoemd de heeren A. G. Moors en Chr. Herbers. Commissie voor de Strafverordeningen. Voorzitter is ambtshalve de Bur gemeester. Leden Uitgebracht werden: 11 stem men op dhr. van den Kieboom; 10 stem men op den heer van Loon; 1 stem op den heer Overheijden. Benoemd de heeren W. van den Kie boom en L. M. A. van Loon. Commissie voor Werkverschaffing en Arbeidsbemiddeling. Voorzitter: Uitgebracht werden: 9 stemmen op den heer Moors; 1 stem op den heer Huijsmans; 1 stem op den heer van Loon.. Benoemd de heer A. G. Moors Leden Uitgebracht werden 10 stem men op den heer Kostermans; 10 stem men op den heer Overheijden; 1 stem op den heer van den Bergh; 1 stem op den heer Huijsmans. Benoemd de heeren P. Kostermans en M. P. Overheijden. Commissie van Bijstand in het beheer van het woningbedrijf. Voorzitter: wordt benoemd dóór en uit het College van B. en W. Leden Uitgebracht werden 11 stem men op den heer Kostermans; 10 stemmen op den heer van Loon; 1 stem op dhr. Herbers; 1 stem op den heer van 'den Bergh; 1 stem op 'den heer Moors. Benoemd de heeren P. Kostermans, L. M. A. van Loon en Chr. Herbers Alle benoemden verklaarden zich bereid hun benoeming te aanvaarden. Verkeers-Commissie Als zoodanig zal fungeeren de Com missie voor Openbare werken. 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 80