1 I i 2 9. JUL IP36 Dit voorstel ondersteund door dhr. Ruij ten wordt z. h. s. aangenomen. De voorzitter sluit hierna de openbare vergadering, waarna de Raad overgaat in besloten zitting. Aldus gelezen en vastgesteld in de ver gadering van v De Burgemeester De Secretaris

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 72