62 2 9. JUL. 1936 Nu hebben B. en W. bij verschillende gemeenten inlichtingen ingewonnen. Ik zie hier b.v. Halsteren, Teteringen, Zun- dert, Hoeven, enz. Dat zijn allemaal kleine gemeenten, en de Raad zal daar de zaak wel niet goed hebben doorzjen, anders zou hij zoo niet hebben besloten. De eischen zijn al zwaar en worden nog steeds zwaarder, en het geheel kost steeds maar geld. Maar de vraag is, hoe moet dat in de toekomst worden opgebracht. Ook voor de arbeiderswoningen zullen de menschen weer steeds meer op kosten worden gedreven. Mijn advies is derhalve dat de gemeente niet zal toetreden tot deze welstandseischen dhr. van LOON. Het is billijk dat in dien een meening naar voren wordt ge bracht, dit ook geschiedt met een andere opvatting, en mijn meening is niet con form die van dhr. Herbers. Ik geef toe, hoe meer iets gereglemen teerd wordt, en in dit geval hoe meer toezicht wordt uitgeoefend op het bou wen, hoe grooter de bezwaren voor de betrokkenen zijn. Ook dit welstandstoe zicht brengt natuurlijk weer zijn bezwaren mee, en daarvoor ben ik dan ook niet blind geweest. Vandaar dat destijds ook door mij gezegd is, dat we eerst eens elders dienden te informeeren bij men schen die ervaring hebben hoe dit toe zicht werkte B. en W. zijn zoo welwillend geweest in verschillende gemeenten te informeeren en overal hebben zij goede verklaringen gekregen. Derhalve ben ik van meening dat men nu over de bezwaren die we aanvankelijk meenden te zien moet heen stappen en tot aansluiting overgaan. Ik denk hier aan het Engelsche spreek woord „De pudding is goed, wanneer men ze gegeten heeft en daarna voldaan is." Dat is ook hier het geval. dhr. JOCHEMS. Is het niet mogelijk om bij toetreding tot die welstands eischen de minder gegoeden wat te ont zien dhr. van LOON. De bedoeling is dat de heele gemeente er netjes zal uitzien. dhr. JOCHEMS. Accoord, doch het moet betaald kunnen worden. dhr. MOORS. Het spijt me zeer dat ik niet in de vergadering van de Commissie aanwezig kon zijn, want ik zou me uit 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 63