57 2 7. j;jn hooren of B. en W. zelf kans zien om met f8 per week rond te komen. Ik niet! VOORZ. We begeven ons op zijwegen. Er is ons gevraagd om de steunregeling zoo soepel mogelijk toe te passen. Dat willen we doen, maar we kunnen niet willekeurig te werk gaan. VOORZ. Sluit hierna de openbare ver gadering. Aldus gelezen en vastgesteld in de ver gadering van De Burgemeester De Secretaris

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 58