46 1 3. MEI m VOORZ. zal den Gemeente-architect 'n onderzoek doen instellen. Voor de ver betering van den weg over Notendaal wordt een begrooting samengesteld. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de voorzitter de vergade ring. Vastgesteld in de openbare vergadering van den De Se< r etaris, De Voorzit'er,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 47