e.^ n S 3 2: I 3- ir 8 5L §1 3.1 £f§ Sr *q j? School Bedrag der vergoeding Bedrag der werkelijk gedane uitgaven Reeds ontvangen Alsnog te betalen R.K. Jongensschool te Kruisland 3245.40 2872.36 3031.22 R.K. Meisjesschool te Kruisland 3037.14 3127.19 2729.03 308.11 R.K. School te De Heen 2987.44 2330.10 2627.15 Bijzondere School Weeshuis 7086.33 7882.17 7782.04 L. 0. School Dam 6185.16 6659.38 5304.31 883.85 U.L.O. School Dam 2611.74 2514.36 1924.60 589.76 L.O. School Ned. Herv. Weeshuis 2479.59 3834.17 2371.17 97.92 U.L.O School Ned. Herv. Weeshuis 2125.29 3286.66 1441.44 683 85 Jongensschool Welberg 3006.27 3726.48 2658.83 347.44 Meisjesschool Welberg 2953.25 1952.50 1508.92 443.58 Te veel genoten 158.86 297.05 695.61 to c* o 3 D- re tr zr p zz ~L n> o^cyq cd q co F3 22 CO 2 Crq w cd rr cd n> 3. c/> crq cd ro u. co p CL P. P^ CD CO rv O *u Dcrq CD 3 C* CO CD t/) 3 Q- C/Q CD P CD N J CD A3 3 - CO O C CD Cj U B- 3* 3 c O 3. 3 CO Q- 3" CD fo CD q_ CD 3 33 CD Cl 00 CD Q_ O P 5= CD 1 -n CD Q. 3 CD CL 0 crq CD p 3 CD CL CD 3 CL CD 3 CO CD N 3 CL^ n N O P o 3 1I 2 o 3. CD Crq" 3 P 3 •=s CD Q- CL D- CD 3 3 O co n O O hp*

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 42