~y-. 127 2 3. DEC. 1936 8. BENOEMING VAN LEDEN DER COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. (Stukken no. 63) Door de Commissie is de volgende 'T aanbeveling ingediend L" ie Categorie ouders van schoolgaande ^/kinderen 1. J. A. Vermeulen; 2. G. P. /ut"* van grp Vacature M. K- H. Huijsmans 1. P. J. S. Looijen, 2. H. C. M. Schepers 2e Categorie bijzondere onderwijzers. Vacature J. G. F. Boot: 1. J. G. F. Boot, 2. E. B. Hecke Vacature L. J. Breure 1. L. J. Breure 2. J. J. Janssens 3e. Categorie meerderjarige inwoners Vacature G. Dingemans 1. G. Dinge- mans 2. P. van Herel. Vacature J. L. M. Jurgers 1. J. L. M. Jurgers 2. M. van Herel. Categorie ouders van schoolgaande kinderen Vacature J. A. Vermeulen Uuitgebracht worden 11 stemmen, waar van 10 op den heer Vermeulen en 1 op dhr. van Erp. Benoemd: dhr. J. A. Vermeulen. Vacature M. K. H. Huijsmans. Uitge bracht werden 11 stemmen waarvan 10 op dnr. Looijen en 1 op dhr. Sche pers. Benoemd dhr. P. J. S. Looyen. Categorie Bijzondere onderwijzers Vacature J. G. T. Boot. Uitgebracht worden 11 stemmen; alle op dhr. Boot Benoemd dhr. J. G. F. Boot. Vacature L. J. Breure. Uitgebracht wer den 11 stemmen, waarvan 0 op 'dhr. Breure en 2 op dhr. Janssens. Benoemd dhr. L. J. Breure. Categorie overige meerderjarige inwoners Vacature G. Dingemans. Uitgebracht wer den 11 stemmen alle op dhr. Dinge mans. Benoemd dhr. G. Dingemans. Vacature J. L. M. Jurgers. Uitgebracht werden 11 stemmen waarvan 10 op dhr. Jurgers en 1 op dhr. van Herel. Benoemd dhr. J. L. M. Jurgers. De benoemden en de Commissie tot Wering van Schoolverzuim zullen met deze benoeming in kennis worden gesteld. 9. BENOEMING VAN GAARDERS VAN HAVEN EN LIGGELDEN. Bij acclamatie werden herbenoemd tot gaarder van haven en liggelden te Steen bergen. J. A. Aarden, aldaar en te de Heen F. de Klerk, aldaar. ^(Abt/lts, HM WÈÈÊÊÈÈÊBÈËÈÈÈÊÈÈÈÊÊÊËÈÈk1 II

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 128