r. O 1 8 DEC. 1928 Hierna wordt tot stemming overgegaan, 'waarbij worden uitgebracht op de hee- |ren Chr. Mol en J. de Vree, ieder 12 (stem inie'n en 1 blapkao, zoodat beiden benoemd zijn. Aan de benoemden en het Burgerlijk bestuur zial hiervan worden kennis ige- gieven. Benoeming gaarders van h a ven enl iggelden. Bij acclamatie worden herbenoemd voor Steenbergen de b|eer Chr. Dekkers en voor de Heen dhr. F. de Klerck. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de Openbare Vergadering. Aldus De Secretaris, vastgesteld in de openbare ver gadering van den De Voorzitter, «J

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 94